O HOXHË, NJERËZIT NË PERËNDIM KANË UDHËTUAR PËR NË HËNË, NDËRSA TI ENDE SHPJEGON HADITHE!…

Tregim dhe mësim !

Një njeri hyri tek një sheikh ( hoxhë ), e gjeti duke u shpjeguar nxënsëve të tij nga libri i Sahih el Buhariut, e i tha; o sheikh (hoxh) njerëzit në perendim kan udhëtuar për në hënë ndërsa ti ende vazhdon të flasësh e të shpjegosh nga sahih el Buhari gjë shumë e quditëshme ! sheikhu ( hoxha) i tha; çfar ka të quditshme këtu?! krijesa ( njeriu ) ka udhetuar për tek krijesa ( hëna ), ndërsa ne me veprimin ton ( shpjegimin e librit të sahih el Buhariut) duam të arrim tek Krijuesi ( Allahu )!.
Ndërsa çështja jote është e quditëshme, ti nuk ke udhëtuar me ta në hënë dhe as nuk po lexon me ne në sahih el Buhari!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *