Në cfar gjuhe do të na pyesim melaqet në naten e varrit dhe cka do te na pyesin?

Transmetohet nga Enesi, Allahu qoftë i kënaqur me të, se i Dërguari i Allahut, sal-lallahu alejhi ve sel-lem, ka thënë:

“Të vdekurin e përcjellin tri gjëra: Familja e tij, pasuria e tij dhe veprat e tij. Dy kthehen kurse njëra mbetet me te. Kthehet familja dhe pasuria e tij, kurse me të mbetet vetëm vepra e tij”. (mutefekun alejhi). Ç’farë do të bësh kur të vijnë ty dy melek,të cilët ulën me ty dhe të qortojnë. Të pyesin:

Kush është Zoti yt? Cila është feja yte? Kush është i Dërguari yt? Tani ndoshta mund të përgjigjesh shumë lehtë, por në atë gropë, në atë varr, në atë errësirë, përgjigjeja yte do jetë sipas veprave të tua.

Allahu nae befte nasip xhenetin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *