Një Ngjarje e vërtetë në Gjermani – Interesante – Si e pranoi Islamin nje femer ?!

Si e pranoi Islamin nje femer ?!

Në njërën nga vizitat e mia në Gjermani, erdhi një motër gjermane që të pranonte  Islamin.
I thashë: “E nderuar, para se te shqiptosh shehadetin , dëshiroj të të pyes: Cili eshte shkaku i pranimit të Islamit nga ana jote, derisa gjendja e muslimanëve nuk gëzon askënd?”
Më dha një pergjigje shumë të çuditshme. Tha: “O vëllai im, e pranova Islamin sepse është fe e nderit”.
I thashë: “Unë e di që Islami është fe e nderit, por çfarë ke për qëllim ti me këtë ndershmëri të Islamit?”

Më tregoi një tregim të çuditshëm.

Tha: “Isha në një shëtitje në Holandë dhe pashë një grumbull shumë të madh njerezish në një mejdan të hapur, dëgjova zhurmë, britma dhe zëra. U afrova dhe pashë në atë grumbull që një mashkull po bënte marrëdhënie me një femër në prezencën e njerëzve!
Tha: “Menjëherë i telefonova një shoqes sime muslimane gjermane dhe i thashë: “Në Islam a mund ta bëjë mashkulli një vepër të shëmtuar në këtë formë?”
U përgjigj: “Nuk lejohet që të kryejë marrëdhënie intime në prezencën e djalit apo vajzës së tij, e si t’i lejohet në prezencën e njerëzve?!
Tha:
“Mësova se vërtet Islami është fe e nderit”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *