Cilësitë të cilat duhet ti ketë një grua e mirë – Dr.Shefqet Krasniqi

Cilësitë të cilat duhet ti ketë një grua e mirë – Dr.Shefqet Krasniqi

 Disa nga cilësitë e gruas së mirë, shihni videon:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *