A mund ta lexosh dy herë??

Shejhul-Islam, Ibën Tejmiu, rahimehullah, ka thënë:

Nëse dëshmon robi se çdo e keqe që e ka goditur është për shkak të mëkateve të veta, angazhohet me pendim dhe kërkim falje në vend se të akuzon, qorton dhe flet keq për njerëzit.

Nëse njeriu i akuzon njerëzit kur e dëmton diçka dhe nuk i kthehet vetes me qortim dhe kërkim falje (istigfar), le ta di se kjo fatkeqësi qenka fatkeqësi e vërtetë!

E nëse pendohet dhe kërkon falje dhe thotë se këtë ma sollën mëkatet e mia, atëherë kjo fatkeqësi në realitet shndërrohet në dhunti.

(Rregulli mbi Durimin, fq. 94).

Përshtati: Bekir Halimi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *