A LEJOHET TA LEXOJ HOROSKOPIN ?

Pyetje: Motrës time i pëlqen të shohë programe televizive që flasin per horoskopin. Unë i them asaj se kjo nuk lejohet, madje as t’i shohësh. Ajo thotë se ka edhe ajete kuranore e dua që përmenden gjatë emisionit.

Pergjigje:Jo, nuk lejohet. Horoskopi eshte gënjeshter, shpifje dhe pretendim i dijes së fshehtë. E gjithë kjo nuk lejohet.

Allahu thotë: “Thuaj: Nuk e di në qiej e as në Toke të Fshehtën askush përveç Allahut.” Neml 65.

Ecuria, exheli, mosha jonë, janë sa ka Caktuar Allahu, e ne nuk kemi dije për këtë gjë përveç për çfarë na ka informuar Zoti jonë (në Kuran dhe Sunnet). Këto gjëra janë të fshehura për ne.

Shikimi i këtyre kanaleve televizive që kanë horoskop, konsiderohet gjynah i madh, nuk lejohet

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *